Home » Archives by category » News

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် ပဉ္စမနှစ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ/ နည်းပညာသင်တန်း၏ပထမအကြိမ် Internship Project Seminor

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ပုသိမ်) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် ပဉ္စမနှစ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ/ နည်းပညာသင်တန်း၏ပထမအကြိမ် Internship Project Seminor […]…

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် မိုးရာသီ အမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ မှတ်တမ်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ပုသိမ်) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် မိုးရာသီ အမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ မှတ်တမ်း ( ၁၆.၆.၂၀၁၇ မှ […]…

1 2 3 5